СГРАДА УЛ. КОЗЛОДУЙ – Първи Подземен

Сграда ул. Козлудуй – Първи Подземен
ПМ 6 ПМ 12 - Продадено ПМ 11 - Продадено ПМ 10 - Продадено ПМ 9 - Продадено ПМ 8 - Продадено ПМ 7 - Продадено Гараж 22 - Продаден Гараж 21 - Продаден Гараж 20 - Продаден Гараж 19 - Продаден Гараж 18 - Продаден Гараж 17 - Продаден Гараж 16 - Продаден Гараж 15 Гараж 14 - Продаден Гараж 13 - Продаден Гараж 12 Гараж 11 Гараж 10 - Продаден Гараж 9 Гараж 8 Склад 9 Склад 8 Склад 7 Склад 6 Склад 5 - Продаден Склад 4 - Продаден Склад 3 Склад 2 Склад 1 - Продаден

ПМ 6

ПМ 12 - Продадено

ПМ 11 - Продадено

ПМ 10 - Продадено

ПМ 9 - Продадено

ПМ 8 - Продадено

ПМ 7 - Продадено

Гараж 22 - Продаден

Гараж 21 - Продаден

Гараж 20 - Продаден

Гараж 19 - Продаден

Гараж 18 - Продаден

Гараж 17 - Продаден

Гараж 16 - Продаден

Гараж 15

Гараж 14 - Продаден

Гараж 13 - Продаден

Гараж 12

Гараж 11

Гараж 10 - Продаден

Гараж 9

Гараж 8

Склад 9

Склад 8

Склад 7

Склад 6

Склад 5 - Продаден

Склад 4 - Продаден

Склад 3

Склад 2

Склад 1 - Продаден